Audito paslaugos


UAB “Tezaurus auditas” veiklos kryptis – audito paslaugos. Paslaugas teikia audito įmonėje dirbantys trys Lietuvos auditorių rūmų atestuoti auditoriai, turintys ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikaciją, bei į padėjėjų sąrašą įtraukti auditorių padėjėjai. Įmonės patirtis atliekant finansinių ataskaitų auditą – nuo 1996 metų.

Finansinis auditas

Atliekame metinių finansinių ataskaitų auditą, kuomet jis yra privalomas pagal audito įstatymą bei tais atvejais, kuomet auditas nėra privalomas, tačiau jo pageidauja akcininkai, vadovas ar įmonės pirkėjas.

Finansinis auditas yra privalomas uždarosioms akcinėms bendrovėms, jeigu jos pasiekia du iš šių trijų rodiklių: grynosios pardavimo pajamas – 3,5 mln. EUR, balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. EUR, vidutinis darbuotojų skaičius – 50. Auditas taip pat privalomas visoms akcinėms bendrovėms, savivaldybės ir valstybės įmonėms, bei kitais įstatymo numatytais atvejais.

Auditas atliekamas laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos išleistų tarptautinių audito standartų bei Tarptautinio kokybės kontrolės standarto. Atlikto audito priežiūrą vykdo bei kokybės tikrinimą atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Audito atlikimo metu taikome duomenų analitikos bei duomenų apdorojimo technologijas. Jos leidžia reikalingus darbo dokumentus suformuoti patiems, kas reikšmingai sumažina informacijos, reikalingos paruošti ir pateikti auditui, kiekį. Neprašome pildyti nustatytos formos lentelių ar formuoti ataskaitų iš apskaitos programos, nes visą tai atlieka mūsų naudojama programinė įranga. Šios technologijos leidžia padidinti audito procedūrų efektyvumą bei apimtį, tokiu būdu sumažinant tiek audito riziką, tiek kliento darbuotojų auditui skiriamą laiką.

Atlikus auditą pateikiame auditoriaus išvadą, kuri finansinėms ataskaitoms suteikia daugiau patikimumo. Taip pat pateikiame pasiūlymus dėl įmonės vidaus kontrolės sistemos tobulinimo bei kitų, įmonės valdymui svarbių dalykų, kuriuos pastebėjome audito atlikimo metu. Plačiau apie audito tikslus ir atlikimo metodus.

Kitos audito paslaugos

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje. Informacijos surinkimui bei kitų audito procedūrų atlikimui vykstame pas klientus.

Pasirašius audito sutartį teikiame konsultacijas mokesčių, konsoliduotų ataskaitų sudarymo bei kitais apskaitos klausimais.

Audito klientai

Turime patirties teikiant audito paslaugas įmonėms, veikiančioms mažmeninės ir didmeninės prekybos, gamybos, statybos, farmacijos, paslaugų ir kituose sektoriuose.

Mumis pasitiki:

UAB “Narbutas International”

ROL Lithuania UAB

UAB “SKAIDULA”

UAB “ICG farma”

AB “Panevėžio energija”

UAB “Kauno autobusai”

UAB “Interneto vizija”

AB “Ukmergės gelžbetonis”

UAB “Ukmergės statyba”

UAB “Idemus”

ir daug kitų įmonių

Audito pasiūlymas

Audito kaina priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio, operacijų kiekio, darbuotojų skaičiaus bei kitų įmonės rodiklių. Užpildykite audito apimties įvertinimo anketą ir mes Jums pateiksime audito paslaugų pasiūlymą.

Dėl audito paslaugų prašome skambinti tel. +370 616 39179 arba užpildyti šią kontaktų formą:

    Audito paslaugos, auditas