Audito paslaugos


UAB “Tezaurus auditas” veiklos kryptis – audito paslaugos. Paslaugas teikia audito įmonėje dirbantys trys Lietuvos auditorių rūmų atestuoti auditoriai, turintys ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikaciją, bei į padėjėjų sąrašą įtraukti auditorių padėjėjai. Įmonės patirtis atliekant finansinių ataskaitų auditą – nuo 1996 metų.

Mūsų teikiamos audito paslaugos:

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje. Informacijos surinkimui bei kitų audito procedūrų atlikimui vykstame pas klientus.

Auditas atliekamas laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos išleistų tarptautinių audito standartų bei Tarptautinio kokybės kontrolės standarto. Atlikto audito priežiūrą vykdo bei kokybės tikrinimą atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Audito atlikimo metu taikome duomenų analitikos bei duomenų apdorojimo technologijas. Jos leidžia reikalingus darbo dokumentus suformuoti patiems, kas reikšmingai sumažina informacijos, reikalingos paruošti ir pateikti auditui, kiekį. Neprašome pildyti nustatytos formos lentelių ar formuoti ataskaitų iš apskaitos programos, nes visą tai atlieka mūsų naudojama programinė įranga. Šios technologijos leidžia padidinti audito procedūrų efektyvumą bei apimtį, tokiu būdu sumažinant tiek audito riziką, tiek kliento darbuotojų auditui skiriamą laiką.

Pasirašius audito sutartį teikiame konsultacijas mokesčių, konsoliduotų ataskaitų sudarymo bei kitais apskaitos klausimais.

Atlikus auditą pateikiame auditoriaus išvadą, kuri finansinėms ataskaitoms suteikia daugiau patikimumo. Taip pat pateikiame pasiūlymus dėl įmonės vidaus kontrolės sistemos tobulinimo bei kitų, įmonės valdymui svarbių dalykų, kuriuos pastebėjome audito atlikimo metu. Plačiau apie auditą skaitykite straipsnyje “Auditas”.

Audito klientai

Turime patirties teikiant audito paslaugas įmonėms, veikiančioms mažmeninės ir didmeninės prekybos, gamybos, statybos, farmacijos, paslaugų ir kituose sektoriuose.

Mumis pasitiki:

UAB “Narbutas International”

ROL Lithuania UAB

Uždaroji akcinė bendrovė “SKAIDULA”

UAB “ICG farma”

UAB “Interneto vizija”

Akcinė bendrovė “Ukmergės gelžbetonis”

Uždaroji akcinė bendrovė “SKANĖJA”

ir daug kitų įmonių

Audito kaina priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio, operacijų kiekio, darbuotojų skaičiaus bei kitų rodiklių. Audito apimtį galime įvertinti ir pasiūlymą galime pateikti užpildžius audito anketą.

Dėl audito paslaugų prašome skambinti tel. +370 616 39179 arba užpildyti šią kontaktų formą:

Audito paslaugos, auditas