Finansinis auditas (finansinių ataskaitų auditas)


UAB “Tezaurus auditas” yra audito įmonė, atliekanti finansinį auditą privačiose ir viešo intereso įmonėse bei teikianti kitas audito paslaugas. Turime ilgametę patirtį – mūsų įmonė buvo tarp pirmųjų įmonių, kurias Lietuvos auditorių rūmai įtraukė į audito įmonių sąrašą.

Mūsų finansinio audito atlikimo metodika

Mūsų išskirtinumas yra informacinių technologijų panaudojimas audito procese. Bendradarbiaudami su mūsų IT įmone, esame sukūrę duomenų analizės ir audito atlikimo programą, kurios dėka:

 • Mažiau trukdomi kliento darbuotojai – neprašome pildyti auditui skirtų lentelių, spausdinti ataskaitų ir pan. Dauguma audito atlikimui reikalingų duomenų gauname tiesiais iš apskaitos duomenų bazės kopijos.
 • Pasiekiame didesnį audito atlikimo efektyvumą – lengviau pastebimos netipinės, klaidingos ar rizikingos operacijos. Gali būti pastebimos net tokios klaidos, kurių, įprastai tikrinant popierinius dokumentus, neįmanoma pastebėti.
 • Patikrinama žymiai didesnė operacijų apimtis, dažnu atveju, peržiūrimos visos operacijos.
 • Atliekamos analitinės procedūros, kurių be duomenų nebūtų įmanoma atlikti – pvz. perskaičiuojami pritaikyti PVM tarifai, analizuojami pardavimo kainų nukrypimai nuo vidutinių kainų ar kainų pagal kainoraščius, nustatomi nuostolingi, ar neįprastai pelningi pardavimai dokumentų ar prekių lygiu.

Pateikiame keletą mūsų naudojamos programos funkcijų pavyzdžių:

 • Klientų apskaitos programų duomenys importuojami į mūsų sukurtą audito atlikimo programą. Programa pritaikyta darbui su dauguma Lietuvoje naudojamų buhalterinės apskaitos programų.
 • Bankų išrašų importas.
 • Skolų patvirtinimo laiškų suformavimas, siuntimas ir gavimas elektroniniu būdu.

Finansinių ataskaitų audito privalomumas

Finansinių ataskaitų auditas yra privalomas uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

 • grynosios pardavimo pajamas – 3,5 mln. EUR;
 • balanse nurodyto turto vertė – 1,8 mln. EUR;
 • vidutinis darbuotojų skaičius – 50.

Finansinių ataskaitų auditas taip pat privalomas akcinėms bendrovėms, viešojo intereso įmonėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms bei kitais Įmonių finansinės atsakitomybės įstatyme numatytais atvejais.

Auditas taip pat gali būti atliekamas ir kitais atvejais, pavyzdžiui, kai to pageidauja akcininkai, keičiasi įmonės vadovas ar vyr. buhalteris.

Mūsų teikiamos audito paslaugos

Finansinių ataskaitų audito pasiūlymas

Jeigu domitės audito paslaugomis, skambinkite tel. Nr. +370 620 36987, arba užpildykite žemiau esančia formą ir mes su Jumis susisieksime:

  Finansinių ataskaitų audito paslaugos

  Bendra informacija apie auditą.