Kas yra auditas?

Kas yra auditas? Auditas – tai tikrinamo dalyko, dažniausiai finansinių ataskaitų, analizė bei įvertinimas, siekiant pareikšti nuomonę apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Taigi, auditas paprastai reiškia finansinių ataskaitų auditą. Ką tikrina auditas? Audito objektas priklauso nuo audito rūšies. Tradiciškai auditas yra finansinių ataskaitų patikrinimas, tačiau gali būti naudojamas apibūdinti ir kitų […]

Read More… from Kas yra auditas?

Kada privalomas auditas?

Auditas privalomas, jeigu jį atlikti reikalauja Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Įstatymas nustatyta prievolė atlikti auditą priklauso nuo: įmonės teisinės formos; įmonės dydžio; vykdomos veiklos. Įmonės teisinės formos įtaka privalomam auditui Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato, kokios teisinės formos įmonėms auditas yra privalomas. Finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas šiose įmonės: valstybės įmonėse; savivaldybės įmonėse; viešojo […]

Read More… from Kada privalomas auditas?