Projektai


UAB „Tezaurus auditas“ įgyvendina projektą UAB „Tezaurus auditas“ audito klientų savitarnos portalo diegimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID 19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas: 58 729,97 Eur, iš jų ES dalis: 44 047,47 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 10 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 7 d.

Projekto tikslas – įdiegti informacines technologijas, reikalingas audito užsakymams valdyti elektroniniu būdu, ir tuo siekiant didinti įmonės efektyvumą bei pajamų augimą.

Projekto uždavinys – įdiegti klientų savitarnos portalą.