Technologinis auditas


Technologinis auditas yra skirtas įvertinti verslo procesų skaitmeninimo galimybes bei perspektyvas. Audito metu išanalizuojamos naudojamos skaitmeninės technologijos bei vertinamas procesų efektyvumas, atsižvelgiant į kitų galimų technologijų panaudojimą. Technologinis auditas turi būti atliekamas teikiant paraiškas pagal priemonę “Pramonės skaitmeninimas LT”.

Audito metu renkami finansiniai, statistiniai bei kokybiniai duomenys. Tai atliekama stebint įmonėje vykstančius procesus, peržvelgiant dokumentus, aprašančius įmonės procedūras, instrukcijas, apklausiant įmonės darbuotojus. Gauti duomenys vertinami ir analizuojami, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Technologinio audito metu siekiama įvertinti gamybos procesų pajėgumus, įmonės konkurencinius pranašumus lemiančius veiksnius, nustatyti dabartinius bei būsimus technologinius poreikius, pasiūlyti taikomų technologijų tobulinimo planą.

Technologinis auditas – apimtis

Esamų procesų analizė, kuri susideda iš šių dalių:

  • Įmonės organizacinė struktūra
  • Žmogiškieji ištekliai
  • Informacinės sistemos ir informacinės technologijos
  • Esamos bei perspektyvinės rinkos
  • Skaitmeninimo strategija
  • Mokslo, technologinės ir eksperimentinės plėtros potencialas

Taikomų technologijų analizė – aprašomos įmonės taikomos technologijos, procesų parametrai, skaičiuojama pridėtinė vertė gamybos procesui, nustatomi privalumai ir trūkumui.

Pasiūlymai dėl gamybos procesų įrangos diegimo – aprašoma įrangos paskirtis, numatomi parametrai, naujos technologijos. Apžvelgiami integracijos į esamus ir naujus technologinius procesus klausimai, pateikiami techniniai-inžineriniai sprendimai, įvertinama numatoma nauda.

Pasiūlymai dėl organizacinių pokyčių – pateikiami siūlai dėl organizacinės struktūros bei verslo procesų pertvarkymo, jų standartizavimo. Numatomas personalo kvalifikacijos kėlimo poreikis ir sudaromas planas.

Technologinio audito paslauga

Mūsų specialistai turi didelę patirtį diegiant verslo valdymo sistemas, ypač gamybinėse įmonėse. Aktyviai dalyvaujame kuriant verslo valdymo sistemą Lobasoft ERP. Tai atliekame teikdami konsultacijas, rekomendacijas, rengdami technines specifikacijas bei testuodami atliktus darbus. Esame sukaupę ypač didelę patirtį analizuojant įmonėse vykstančius procesus bei verslo valdymo sistemas finansinio audito atlikimo kontekste.

Mūsų stiprioji pusė – procesų vertinimas ir konsultavimas diegiant verslo valdymo sistemas (angl. ERP – Enterprise Resource Planing), gamybos išteklių planavimo sistemas (angl. MRP – Material Resource Planing) bei gamybos valdymo sistemas (angl. MES – Manufacturing Execution System). Kitų, specializuotų technologijų konsultavimo klausimais taip pat pasitelkiame platų partnerių ratą.

UAB “Tezaurus auditas” taip pat teikia kitas audito paslaugas.

UAB “Tezaurus auditas”

Adresas: J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius

Telefonas: +370 616 39179

Įmonės kodas: 122740926

PVM kodas: LT227409219